โทรศัพท์มือถือ

 Online: 13 User

ประวัติการทำงาน

        ประวัติการทำงานนั้นเป็นสิ่งที่มีผลต่อคุณมากเลยทีเดียวเพราะหากคุณไปสมัครงานที่ใหม่บริษัทเขาจะทำการเช็คประวัติของคุณได้ บริษัทต่างๆทุกวันนี้อาจมีนโยบายในการเช็คประวัติของคุณจากบริษัทเดิมเพื่อใช้ในการพิจารณาในการตัดสินใจรับคุณเข้ามาทำงาน   หากประวัติการทำงานของคุณบริษัทเดิมไม่ดีนักโอกาสที่คุณจะได้งานก็อาจจะน้อย  ดังนั้น สิ่งที่บริษัทจะพิจารณามีอะไรบ้างวันนี้ทางผู้เขียนมีข้อมูลมาฝากคร่าวๆ

1.เข้างานตรงเวลา

สิ่งแรกที่บริษัทจะพิจารณาคุณคือ การเข้างานตรงเวลาหรือออกก่อนเวลาหรือเปล่า เพราะเป็นสิ่งแรกๆที่คุณจะต้องปฏิบัติขั้นพื้นฐานของการทำงาน เรื่องการมาสายก็ถือเป็นสิ่งที่นับว่าร้ายแรงสำหรับบางบริษัท เช่น บริษัทญี่ปุ่น เรื่องเวลาถือว่าสำคัญมากๆ คุณจะต้องทำเวลาให้ดี แต่ไม่ว่าจะบริษัทไหน เรื่องรักษาเวลาเป็นสิ่งที่เราทำ ดังนั้น การมาตรงเวลา จึงเป็นสิ่งสำคัญ

2.การลา

สิ่งที่บริษัทมองคุณอีกอย่างคือการลาไม่ว่าจะลาป่วยหรือลากิจย่อยมเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลแต่การลาที่มากเกินไปจนกระทบกับงานอาจเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งถึงแม้คุณจะยื่นใบลาก็ตามแต่ถ้าการลาของคุณนั้นไม่ได้มีเหตุจำเป็นจนมากเกินไปควรเลือกลา เพราะการลาบ่อยๆก็เป็นการสร้างประวัติการทำงานที่ไม่ดีให้กับตัวคุณเอง

3.ประวัติการทำงาน

สิ่งที่ฝ่ายบุคคลจะพิจารณาอีกอย่างคือ การทำงานของคุณนั้นมีปัญหาหรือเปล่า อย่างเช่น คุณมีปัญหาในการทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือเปล่า ผลงานของคุณนั้นเป็นอย่างไรบ้าง ความร่วมมือของกิจกรรมบริษัทของคุณเป็นอย่างไร คุณเป็นพนักงานที่ดีหรือเปล่า ทั้งหมดที่กล่าวมาอาจจะไม่ได้สอบถามละเอียดแต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญในการพิจารณาคุณเป็นอย่างมาก

4.ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อนี้เป็นสิ่งสำคัญมากในการทำงานเช่นกันคือคุณทำตามกฎระเบียบของบริษัทก็ถือเป็นสิ่งร้ายแรงได้ เพราะการไม่ปฏิบัติการกฎระเบียนส่งผลหลายอย่าง อาทิเช่น ทำให้เสียเวลา หรือแก้ไขปัญหาที่ไม่ควร เพื่อทำให้สังคมการทำงานมีระเบียน การปฏิบัติตามเงื่อนไขของบริษัทถือเป็นเรื่องสำคัญ

5.เหตุของการลาออกจากบริษัทเดิม

เหตุผลแรกๆเลยที่บริษัทพิจารณาคุณคือ ทำไมถึงลาออกจากบริษัทเดิม การที่คุณลาออกอาจจะมาจากหลายเหตุผลที่ตัวคุณเองได้ตัดสินใจดีแล้วที่จะเดินออกมาจากที่เดิม เหตุผลเหล่านี้เป็นเหตุผลส่วนตัวของคุณหากคุณหากเหตุผลการลาออกของคุณเป็นเรื่องปกติก็ไม่ต้องกังวลใจ แต่ถ้าการลาออกของคุณมากจากเหตุที่ร้ายแรงต้องนี้ก็จะเป็นสิ่งที่บริษัทจะต้องตัดสินใจว่าจะรับคุณเข้าทำงานหรือไหม

เห็นไหมว่าการทำงานว่ายากแล้วแต่การที่จะเป็นพนักงานที่ดีนั้นยากกว่า

บริการอินเทอร์เน็ตที่ถูกกำหนดจำนวนชั่วโมงอินเทอร์เน็ตในแต่ละเดือน?โดยคิดค่าบริการเป็น ด้วยราคา?ที่คุ้มค่ากับบริการ รายเดือนบริการนี้? ท่านสามารถรับและส่งอีเมล์ได้ไม่จำกัดจำนวน และใช้ เนื้อที่เก็บข้อมูลได้ ตามจำนวนที่กำหนดพร้อมการดูแลบริการ ลูกค้าอย่างดีจาก Clickmeup

ปัจจุบัน ข้อมูลเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำธุรกิจ การเลือก?โฮสติ้ง สำหรับฝากเว็บ เมล์หรือฐานข้อมูล จำเป็น ต้องเลือก ให้ดีที่สุด เพื่อให้ข้อมูลของคุณไม่สูญหายและสามารถ เข้าถึงได้อย่างรวด เร็วตลอดเวลา