โทรศัพท์มือถือ

 Online: 13 User

คติการทำงาน

คติการทำงาน

        คติการทำงานนั้นเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรจะมีไว้เพื่อเป็นตัวกระตุ้นให้ไม่เราล้มเลิกความตั้งใจในการทำงานนั้นๆ คติการทำงานนั้นบางคนสร้างมันขึ้นมาเองเพื่อเป็นกำลังให้ตัวเองและผู้อื่น หรือบางคนอาจได้คติการทำงานมาจากบทความต่างๆ การมีคติการทำงานเปรียบเสมือนพลังในการขับเคลื่อนให้เรายังคงมีกำลังในการทำงานั้นๆให้สำเร็จ เพราะเมื่อไรที่เราหมดไฟหรือท้อ คติการทำงานที่เราตั้งใจไว้จะทำให้เรานึกถึงเป้าหมายของงานนั้นๆเพื่อให้งานสำเร็จ การทำงานนอกจากการวางแผนการทำงานด้านปฏิบัติให้ดีแล้ว ด้านความพร้อมทางจิต ความคิดก็มีผลให้งานนั้นสำเร็จเช่นกัน เพราะการทำงานให้ถึงเป้าหมายนั้น ล้วนเกิดจากความรู้สึกของผู้ทำที่อยากจะทำให้สำเร็จและลุล่วงไปด้วยดี ดังนั้น เรื่องความคิดและจิตใจจึงมีผลเป็นอย่างมาก หากเรารู้สึกอยากทำงานให้เสร็จแผนที่เราตั้งไว้ก็ไม่ยากเกินที่เราจะปฏิบัติตามคุณว่าไหม แต่หากเรารู้สึกว่าเราไม่พร้อมที่จะทำงานนั้นๆต่อให้วางแผนให้ดีและรอบคอบแค่ไหนโอกาสที่จะผิดพลาดก็เกิดขึ้นได้สูง

การสร้างคติการทำงานนั้นหากเราหากดเรามีคติการทำงานที่เป็นเชิงบวกตลอดการทำงาน การทำงานนั้นก็จะช่วยให้เราทำงานอย่างน้อยอาจมีผิดพลาดแต่ทักษะการคิดเราจะช่วยให้เราไม่ได้มองปัญหานั้นหนักมากเกินไปซึ่งต่างจากเมื่อเราสร้างคติการทำงานในเชิงลบ เมื่อเกิดปัญหานั้นอาจจะยิ่งทำให้เรามองปัญหานั้นหนักกว่าที่เป็น ยกตัวอย่าง การสร้างคติในการทำงานเชิงบวก หากเราคิดว่า “ทำงานนั้นให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้เพราะเจ้านายได้จ้างเราทำงานให้สมกับเงินเดือนที่ได้รับ” เมื่อหากเจอปัญหาขึ้นมาก็จะทำให้เรายังมีกำลังใจในการทำให้เสร็จ แต่ถ้าเราสร้างคติในการทำงานเชิงลบเช่น “ทำๆไปเดี๋ยวก็เสร็จไม่ต้องสนใจมากเพราะเราไม่ใช่เจ้าของ” หากคติเราเราเป็นเชิงลบเมื่อเกิดปัญหากับงานเราจะรู้สึกว่างานนั้นไม่ได้มีค่ามากพอที่เราต้องทำการใส่ใจทำเพื่อให้เสร็จ เมื่อเกิดปัญหาก็แค่แก้ ถ้าเจ้านายตำหนิก็แค่ทนฟัง ซึ่งการทำงานแบบสร้างคติการทำงานิงลบจะยิ่งทำให้ผลงานที่ออกมานั้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และทำให้องค์กรต้องเสียเวลา เสียค่าใช้จ่าย ในการมาแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดจากความผิดพลาดในการทำงานที่เกิดจากความไม่ได้ตั้งใจทำงานของลูกจ้าง และผลเลวร้ายมากที่สุดอาจถึงขั้นไล่ออกได้ทีเดียว เห็นไหมละว่าการมีคติการทำงานนั้นสำคัญมากเพียงใดที่มีต่องานต่างๆหากเราสามารถมีคติการทำงานที่ดีได้ การทำงานก็จะเป็นไปตามที่คุณตั้งใจไว้

บริการอินเทอร์เน็ตที่ถูกกำหนดจำนวนชั่วโมงอินเทอร์เน็ตในแต่ละเดือน?โดยคิดค่าบริการเป็น ด้วยราคา?ที่คุ้มค่ากับบริการ รายเดือนบริการนี้? ท่านสามารถรับและส่งอีเมล์ได้ไม่จำกัดจำนวน และใช้ เนื้อที่เก็บข้อมูลได้ ตามจำนวนที่กำหนดพร้อมการดูแลบริการ ลูกค้าอย่างดีจาก Clickmeup

ปัจจุบัน ข้อมูลเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำธุรกิจ การเลือก?โฮสติ้ง สำหรับฝากเว็บ เมล์หรือฐานข้อมูล จำเป็น ต้องเลือก ให้ดีที่สุด เพื่อให้ข้อมูลของคุณไม่สูญหายและสามารถ เข้าถึงได้อย่างรวด เร็วตลอดเวลา