โทรศัพท์มือถือ

 Online: 13 User

ขั้นตอนการทำงาน

ขั้นตอนการทำงาน

การทำงานจะสำเร็จได้นั้นจะต้องมีขั้นตอนการทำงานที่แน่ชัด และชัดเจนเพื่อให้งานได้ออกมาตามที่เรากำหนดไว้หากเราไม่กำหนดขั้นการทำงานขั้นมาละก็อาจส่งผลให้งานไม่มีประสิทธิภาพและไม่สำเร็จได้ วันนี้เราจะเอ่ยถึงขั้นตอนการทำงานง่ายๆเพื่อให้ทุกคนลองไปประยุกต์ใช้กับงานที่ทำให้กับการจัดการชีวิตส่วนตัวของตนเองได้

1.กำหนดงาน

การกำหนดงานขึ้นมาเพื่อให้เรามองภาพรวมและทราบถึงงานที่จะทำคร่าวๆก่อนว่างานที่เราจะทำนั้นเกี่ยวกับอะไรเพื่อให้เรามองภาพออกว่าจะกำหนดรายละเอียดไปทางไหนเพื่อให้การทำงานได้ออกมาอย่างเป็นขั้นตอน เช่น งานที่จะทำชื่ออะไร ภาพรวมของงานเป็นอย่างไร กำหนดหน้าที่จะต้องทำ หนึ่ง สอง สาม ตามลำดับ

2.ใส่รายละเอียดของงาน

เมื่อมองภาพรวมของงานได้แล้วขั้นตอนต่อไปคือการใส่รายละเอียดของงานเพื่อให้การทำงานเป็นไปตามที่ต้องการและผิดพลาดน้อยที่สุด การใส่รายละเอียดของงานเพื่อให้เราได้มองเป็นส่วนลึกลงไปเพื่อจัดการงานนั้นๆได้ มองหารายละเอียดยิบย่อยและใส่สิ่งที่ต้องทำลงไปเพื่อรู้ว่างานนั้นๆต้องจัดการอย่างไร

3.แบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบ

หากงานที่คุณกำลังทำนั้นเป็นงานกลุ่มหรือเป็นทีมควรมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมกับคนในทีมเพื่อให้งานนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการแบ่งงานที่เหมาะสมกับบุคคลจะยิ่งช่วยให้งานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น คนเลือกงานงานเลือกคน

4.กำหนดวันและเวลาที่ชัดเจน

หากงานของคุณได้มีการแบ่งหน้าที่ชัดเจนแต่ไม่ได้กำหนดวันในการส่งรอบ อาจทำให้คนในทีมไม่มีความกระตือรือร้นที่จะทำเพราะรู้สึกไม่ต้องใส่ใจกับมันมาก สิ่งนี้อาจจะทำให้งานของคุณล้มเหลวได้ง่าย การกำหนดวันและเวลาในการส่งงานควรมีหลายรอบก่อนส่งจริง การทำแบบนี้จะช่วยให้ลูกทีมทำงานอยู่ตลอดเวลาหากผิดพลาดยังมีโอกาสที่จะได้แก้ไขก่อน ดังนั้น ควรกำหนดเวลาที่ชัดเชนเพื่อให้ลูกทีมรู้สึกว่างานนี้สำคัญต้องใส่ใจ

5.นัดตรวจงานรอบแรก

คุณควรมีการนัดตรวจงานรอบแรกเพื่อเช็คความถูกต้องของงานก่อนเพราะหากผิดพลาดยังสามารถแก้ได้ทันเวลาและยังเป็นการแสดงถึงความใส่ใจกับลูกทีมเพื่อให้คำแนะนำได้ตลอดเวลาหากผิดพลาด ยังสามารถแก้ไขและเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกทีมได้

6.ตรวจสอบงาน

หากงานที่คุณกำหนดวันต้องส่งแล้วคุณควรไม่ต้องกังวลอีกต่อไปเพราะคุณได้แก้ไปบ้างแล้ว แต่หากในวันตรวจงานยังมีสิ่งผิดพลาดสิ่งที่คุณควรทำคือแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าให้ดีที่สุดเพราะหลายๆครั้งทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามแผนร้อยเปอร์เซ็นต์

7.นำปัญหามาแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นคุณได้ทราบแล้วว่ามีอะไรบ้าง ปัจจัยไหนบ้างที่ทำให้งานของคุณไม่ประสบความสำเร็จ จากนั้นนำปัญหาเหล่านั้นมาแก้ไขในครั้งถัดๆไป

เพียงแค่คุณกำหนดขั้นตอนการทำงานเพียงเท่านี้งานของคุณก็จะสามารถควบคุมได้ไม่มากก็น้อย

บริการอินเทอร์เน็ตที่ถูกกำหนดจำนวนชั่วโมงอินเทอร์เน็ตในแต่ละเดือน?โดยคิดค่าบริการเป็น ด้วยราคา?ที่คุ้มค่ากับบริการ รายเดือนบริการนี้? ท่านสามารถรับและส่งอีเมล์ได้ไม่จำกัดจำนวน และใช้ เนื้อที่เก็บข้อมูลได้ ตามจำนวนที่กำหนดพร้อมการดูแลบริการ ลูกค้าอย่างดีจาก Clickmeup

ปัจจุบัน ข้อมูลเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำธุรกิจ การเลือก?โฮสติ้ง สำหรับฝากเว็บ เมล์หรือฐานข้อมูล จำเป็น ต้องเลือก ให้ดีที่สุด เพื่อให้ข้อมูลของคุณไม่สูญหายและสามารถ เข้าถึงได้อย่างรวด เร็วตลอดเวลา